200W暖光摄像机

二维码
类型 枪机
颜色
品牌 海视泰
型号 HST-TD239BNNT
产品参数
类型
枪机
颜色
品牌
海视泰
型号
HST-TD239BNNT
我知道了
产品详情

《智能微光摄像机》                                                                                    

  200万网络摄像机Sony 1/2.7”超低照度 265/264双编码 海思芯片,搭配超星光镜头F1.4,全黑环境下无需外界任何补光成像全彩效果;镜头:4mm、6mm可选,可选音频